Nước Ấn với những điều đặc biệt

Có thể đúng, có thể sai, đây là một vài quan sát cá nhân của mình về đất nước và con người Ấn Độ. Nhớ phải tính thời gian xếp hàng rất lâu ở sân bay để kiểm tra an ninh, đặc biệt là phụ nữ, ngay cả khi bạn bay hạng thương gia. KhuContinue reading “Nước Ấn với những điều đặc biệt”