Sự thật đằng sau đất nước hạnh phúc nhất thế giới-Phần Lan

Cái bảng xếp hạng hạnh phúc của Liên Hiệp Quốc bắt đầu thấy nhảm rồi. Lòng vòng chỉ có mấy nước Bắc Âu. Theo Trang Tara tui thì mấy cái tiêu chí về An sinh xã hội, giáo dục này kia chỉ là những điều kiện để con người ta KHÔNG CẢM THẤY BẤT HẠNHContinue reading “Sự thật đằng sau đất nước hạnh phúc nhất thế giới-Phần Lan”