BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG- TÔI HỨA LÀ NGƯỜI BIẾT QUAN TÂM

Đây là chiếc vòng mà học sinh một trường cấp 1 ở Tumba, khu nhà mình đang ở được phát ngày hôm nay. Tiếng Thuỵ Điển viết trên đó nghĩa là Change Agent- Tác nhân của sự thay đổi. Chiếc vòng là một phần trong chương trình giáo dục Chống bạo lực học đường củaContinue reading “BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG- TÔI HỨA LÀ NGƯỜI BIẾT QUAN TÂM”